Tàu triệu đô Super Biển Đông là con tàu hiện đại nhất, bạn chỉ mất 35 phút để đi ra đảo Lý Sơn thay vì 75 phút như trước kia.
Tàu có 139 ghế.

Đánh giá post