Biển nghìn xưa vẫn gọi . Bộ phim khắc hoạ chân thực cuộc sống mưu sinh, vượt lên khó khăn của người dân đảo Lý Sơn ( Quảng Ngãi ). Tình yêu của người dân nơi đây với biển đảo, với chủ quyền dân tộc.

Đánh giá post