Lý Sơn – Vương quốc tỏi giữa biển khơi
Đảo Lý Sơn có vị trí quan trọng trong việc bảo vệ an ninh trên biển của quốc gia. Bên cạnh sản xuất tỏi, người dân Lý Sơn luôn hướng về Hoàng Sa đánh bắt hải sản và khẳng định chủ quyền quốc gia.

Đánh giá post